زیست شیمی کلینیکی – یاروسلاو راسک و دنیل راجلد

980تومان

توضیحات

زیست شیمی کلینیکی

یاروسلاو راسک و دنیل راجلد

عنوان کتاب: زیست شیمی کلینیکی

نویسنده: یاروسلاو راسک و دنیل راجلد

ناشر: Charles University

تعداد صفحات: ۴۲۶

زبان: انگلیسی

فرمت: pdf

/دانشگنج

زیست شناسی
زیست شیمی