حل المسائل مدیریت مالی راس

1,420تومان

توضیحات

حل المسائل مدیریت مالی

راس، وسترفیلد و جاف

عنوان کتاب: حل المسائل مدیریت مالی

نویسندگان: راس، وسترفیلد و جاف

تعداد صفخات: ۵۵۰

فرمت: pdf

زبان: انگلیسی

ویرایش: نهم

درباره کتاب:

دانشگنج

حل المسائل

ریاضی
حسابداری