حل المسائل شیمی کوانتومی لوین

1,420تومان

توضیحات

حل المسائل شیمی کوانتومی

ایرا لوین

عنوان کتاب: حل المسائل شیمی کوانتومی

نویسندگان: ایرا لوین

تعداد صفخات: ۲۹۶

فرمت: pdf

زبان: انگلیسی

ویرایش: هفتم

درباره موضوع:

شیمی کوانتومی رشته‌ای از مجموعه گرایش های شیمی است که تمرکز اولیه اش بر روی کاربرد مکانیک کوانتومی در مدل‌های فیزیکی و آزمایش‌های سیستم‌های شیمیایی قرار گرفته است. در اواخر قرن هفدهم میلادی، نیوتون قوانین مکانیک کلاسیک را برای حرکت اجسام ماکروسکوپی کشف کرد. در اوایل قرن بیستم میلادی نیز فیزیکدانان دریافتند که حرکت ذرات کوچک مثل هسته ی اتم‌ها و همچنین الکترون‌ها را نمی‌توان با قوانین مکانیک کلاسیک بررسی نمود و از این رو توجیه حرکت این ذرات با مجموعه‌ای از قوانین نوظهور با نام مکانیک کوانتومی قابل توجیه شد. شیمی کوانتوم قوانین مکانیک کوانتوم را در مسائل مربوط به شیمی مورد استفاده قرار می‌دهد. شایان ذکر است تأثیرات شیمی کوانتوم در تمامی زیرشاخه‌های شیمی محسوس است.

شیمی‌ فیزیکدانان از شیمی‌ کوانتوم (به همراه ترمودینامیک آماری) برای محاسبه ی خواص ترمودینامیکی گازها، توضیح طیف‌ های مولکولی و نیز به دست آوردن تجربی برخی از خواص مولکول (مانند طول و زاویه پیوندها، ممان دوقطبی، تفاوت انرژی در صورت بندی‌ های متفاوت و…) استفاده می‌کنند. شیمی‌ آلی دانان از این علم به منظور تعیین پایداری مولکول‌ ها، محاسبه حد واسط واکنش‌ ها، تحقیق مکانیزم انجام واکنش‌ ها، پیش‌بینی خواص آروماتیکی ترکیبات و توجیه طیف‌های NMR بهره می برند. شیمی‌تجزیه‌دانان به‌طور گسترده از روش‌های طیف‌بینی استفاده می‌کنند. فرکانس‌ها و شدت خطوط طیفی به سادگی با شیمی‌کوانتوم درک و توجیه می شوند. از جمله موارد استفاده دیگر برای شیمی کوانتوم توضیح مکانیزم واکنش‌های الکتروشیمیایی است. شیمی‌معدنی‌دان‌ها از نظریه میدان لیگاند، و روش‌های تقریبی مکانیک کوانتوم برای توجیه خواص و انتقالات الکترونی در کمپلکس‌ های فلزات واسطه استفاده می‌کنند.

هر چند که اندازه بزرگ مولکول‌ های زیستی استفاده از محاسبات کوانتومی را برای آن‌ ها دشوار می‌سازد، اما زیست‌ شیمی‌ کارها به‌ طور قابل توجهی از مطالعات کوانتومی بهره می‌برند. به ویژه در زمینه پیوند بین آنزیم و سوبسترا و حلال‌پوشی مولکول‌ های زیستی. (منبع: ویکی پدیا)

دانشگنج

حل المسائل

شیمی
شیمی کوانتومی