حل المسائل شیمی تجزیه هولر

1,420تومان

توضیحات

حل المسائل مبانی شیمی تجزیه

جیمز هولر و  استنلی کراچ

عنوان کتاب: حل المسائل مبانی شیمی تجزیه

نویسندگان: جیمز هولر و  استنلی کراچ

تعداد صفخات: ۲۲۳۵ و ۲۲۴

فرمت: pdf

زبان: فارسی

ویرایش: ششم و نهم

درباره کتاب: —

 

دانشگنج

حل المسائل

شیمی
شیمی تجزیه