کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در علوم ریاضی

دی ۹۷

دانشگاه یزد

توضیحات:

در رویداد سی امین کنفرانس سالانه دانشگاه یزد، گروه علوم ریاضی و مرکز مدلسازی ریاضی، کنفرانس بین المللی درباره دستاوردهای اخیر در علوم ریاضی را برگزار می نماید. هدف این کنفرانس بین المللی در باب پیشرفت های تازه در علوم ریاضی، گرد هم آمدن پژوهشگران و دانشجویان دکتری به دور هم می باشد تا جدیدترین نتایج خود در تمام زمینه های علوم ریاضی را ارائه دهند. این کنفرانس در یزد – ایران در تاریخ هجدجم ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. افزون بر برگزاری کنفرانس و جلسات برای علاقه مندان به سفر، فرصت خوبی است تا از زیبایی های شهر باستانی یزد لذت ببرند.

In the occasion of 30th anniversary of Yazd University foundation, the Department of Mathematical Science and Center for Mathematical Modeling organize an international conference on recent achievements in Mathematical Science. The aim of International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science is to bring  together researchers and PhD Students to present latest results in all fields of Mathematical Science. It will be organized in Yazd, Iran from 14th January to 18th January 2019. In addition to attending the meeting, for those interested in traveling, this is a good opportunity to enjoy the beauty of the ancient city of Yazd.

کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در علوم ریاضی

علوم ریاضی و کاربردها
ریاضی