بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بهمن ۹۷

دانشگاه شیراز

توضیحات:

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از ۲۵۰ موسسه صنعتی، دانشگاهی و گروه های علمی و پژوهشی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه های ایران برگزار می شود. هر ساله تعداد زیادی از پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند تا مقاله های پژوهشی خود را که حاوی یافته های نو در زمینه های موضوعی کنفرانس است از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است. مقالات برتر برای چاپ به مجله بین المللی علمی-پژوهشی اپتیک و فوتونیک ایران معرفی می شوند.

قبل از ارسال مقاله این بخش را با دقت مطالعه فرمایید تا مشکلات ناشی از عدم همخوانی مقاله ارسالی به کمترین مقدار ممکن برسد:

۱- موضوع مقاله ارسالی باید با موضوعات مندرج در برنامه کنفرانس مرتبط باشد.
۲-مسئولیت صحت و اعتبار اطلاعات فرم ارسال مقاله به عهده فرد ارسال کننده است و در صورت مشاهده مغایرت در هر مرحله از کنفرانس انجمن حق تصمیم گیری مقتضی را دارد. بدین منظور قبل از ارسال مقاله تکمیل فرم گواهی اصالت مقاله توسط ارسال کننده مقاله الزامی است.
۳-مقاله باید نتیجه فعالیت گروه ارائه دهنده مقاله باشد و همه افراد حاضر در آن پژوهش در جریان کار و ارسال مقاله به کنفرانس باشند.
۴-مقاله نباید در کنفرانس دیگر، داخلی یا خارجی ارائه شده باشد.
۵-مقاله نباید در مجلات علمی داخلی یا خارجی چاپ شده و یا در حال بررسی برای چاپ باشد.
۶-مقاله ارسالی نمی تواند مروری باشد.
۷-موارد تقلب می تواند مواردی از قبیل زیر باشد: ارسال مقاله دیگران چه داخلی چه خارجی، ارسال مقاله تکراری، تغییر اسامی نویسندگان، درج نام نویسنده بدون رضایت و اطلاع، ارسال مقاله بدون اطلاع استاد راهنما.
۸-در صورت پذیرفته شدن مقاله، حضور یکی از نویسندگان جهت ارائه مقاله به صورت پوستر یا شفاهی در زمان برگزاری کنفرانس الزامی است.

وبسایت ارائه مقالات: icop

کنفرانس اپتیک و فوتونیک

کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

فیزیک