تماس با دانشگنج

جهت ارائه پیشنهادات و به ویژه انتقادهای خود می توانید فرم تماس زیر مراجعه کنید. مطالعه انتقادات شما همواره از مواردی است که برای دریافت آن تمام قد می ایستیم و تمام حواس خود را بدان معطوف می نماییم تا بتوانیم رشد کرده و بتوانیم خدمات بهتری به شما عزیزان ارائه نماییم.

در صورت بروز مشکل نیز لطفاً از طریق فرم تماس با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی نماییم.